Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos ANNE-LENE NILSEN GESTALTTERAPI.

 

ANNE-LENE NILSEN GESTALTTERAPI (org.nr. 925 818 127), ved Anne-Lene Nilsen, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

 

Virksomheten er Behandlingsansvarlig for:

 • Klienter.
 • Kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

 

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye klienter.
 • Booking av timer.
 • Føre journal i forbindelse med konsultasjoner.
 • Fakturering.

 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.
 • Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og adresse.

 

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag:

 • Å overholde avtaler med terapeut og klienter.
 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.


Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.
 • Endre sine personopplysninger.
 • Be om sletting av sine personopplysninger.
 • Avslutte avtaleforholdet.

 

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

 

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

 

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • Easy Practice for klientregister, journalføring og fakturering.
 • Whereby for videomøte.
 • One.com for e-post og webhotell.
 • Google for kalender.
 • Open Office for egen føring av regnskap.

 

Virksomheten bruker ikke informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

 

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på e-post annelene@nilsenterapi.no eller telefon +47 952 23 479